meyhane

okuma süresi 1 dakika

Ayaklar veya bir destek üstüne oturtulmuş tabladan oluşan mobilya. İstanbul’un eski meyhanelerinde masa yerine sini kullanılır, hasırlı bodur iskemlelerde oturulurdu. 1875-1880 arasında hız kazanan...

okuma süresi 2 dakika

Vakt-i kerahet; “içki içmeye başlama zamanı” anlamına gelen eski bir deyim. Vakti kerahet alışkanlıklara, görüş ya da inanışlara bağlı göreceli...

okuma süresi 1 dakika

Büyükada’nın eski ismini almakla kalmamış, sahibi sayesinde geçmiş anıları, sesleri ve özlemleri de biriktirmiş yirmi yaşında bir klasik meyhane. Prinkipo. İstanbul’un yaşayan son barbalarından...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.