çakır

okuma süresi 1 dakika

Türk dünyasında şarap anlamında kullanılan özgün Türkçe sözcük. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk yapıtında çagır biçiminde geçer ve “şarap, şıra” biçiminde açıklanır....

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.