Günün Bilgisi – Özbek saray şölenleri

BAK Etiketler: , , - , 17:15 Gönderen: Editör

69

Görkemli Özbek saray şölenlerinde içki önemli bir yer tutar. Detaylı bir ritüelin uygulandığı bu şölenler, katılanları kendinden geçiren bir müziğin eşliğinde yapılır. Önce sucı adı verilen kımız sunan sâkiler, kadehleri ve sofra takımlarını getirir. Han’ın işaretiyle saray odacılarından biri kadehi kımız ile doldurup Han’a sunar. Han kadehi kaldırır, biraz içip kalan içkiyi en yakın beylerinden birine verir. Bu onura eren bey, içkiyi töreye uygun biçimde bitirip sâkinin yanına gider, kadehi yeniden doldurup onu da içer ve kadehi Han’a geri verir. Bu hareketten sonra konukların tümü saygı ifadesi olarak ayağa kalkar. Sâkiler bu defa şölene katılan bütün beylerin kadehlerini kımızla doldurur. Sıra rütbesi daha küçük katılımcılara gelir ve saygı gösterisi böylece sürüp gider. Sâkiler meclisteki kişilerin saygı gösterdiğinden emin olmalıdır. Biri saygısız davranacak olursa, ona ceza olarak on iki kadeh kımız içirilir. Bu gibi suçları cezalandırma hak ve yetkisi sâkinindir. Sâki, ölüm cezası dışında, tüm cezaları verebilir.

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

Yazarın diğer yazıları