Çekme elem-i derdini…

okuma süresi 1 dakika
Mehmet Sâdi Bey’den “Sûzinâk Şarkı”. Sûzinâk, Türk müziğinin “icat ettiği” makamlardan biri. Hakiki “yakıcı” bir makam olmasının yanısıra, dertlere derman olduğu da rivayetler arasındadır. Şarkının günümüz Türkçesine tercümesine gelince...

Mehmet Sâdi Bey’den “Sûzinâk Şarkı”. Sûzinâk, Türk müziğinin “icat ettiği” makamlardan biri. Hakiki “yakıcı” bir makam olmasının yanısıra, dertlere derman olduğu da rivayetler arasındadır. Şarkının günümüz Türkçesine tercümesine gelince…

Çekme elem-i derdini bu dehr-i fenânın

Bu fani dünyanın çekme derdini, elemini

Var destini bûs eyle hemân pîr-i mugânın

Var git elini öp hemen o sevgilinin (“pîr-i mugân” tabirinde tevriye vardır. Hem “aşk dağıtan sevgili” manasına gelir, hem de meyhanedeki saki, miço, müdavim manasına gelir. Literal manası, “sözün piri” demektir.)

Sunsun sana bir bâde kim rast bula cânın

Sana bir kadeh sunsun ki (o sevgili/müdavim), canın ruhun bir rahatlaya

Anlarsın o demde ne iş (nicedir) zevki cihânın

İşte o vakit (burada da “dem” kullanımında tevriye vardır. Hem “zaman”, hem de “içki” manasına gelir) anlarsın ki dünyanın nice zevki var imiş

Zevk ister isen mey ile meyhânede vardır

Eğer zevk istersen, meyde meyhanede vardır

Her ne vâr ise hâlet-i mestânede vardır

Her ne var ise, o mest olma halinde (“sarhoşluk” değil, daha büyük bir vecd hali) vardır.

About The Author

Diğer yazılar

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.