Kategori arşivi: çakırkeyif

Günün Bilgisi – Çakır

BAK Etiketler: , , , - Gönderen: Editör

Türk dünyasında şarap anlamında kullanılan özgün Türkçe sözcük. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk yapıtında çagır biçiminde geçer ve “şarap, şıra” biçiminde açıklanır. Devamı