Günün Bilgisi – Çakır

okuma süresi 1 dakika
Türk dünyasında şarap anlamında kullanılan özgün Türkçe sözcük. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk yapıtında çagır biçiminde geçer ve “şarap, şıra” biçiminde açıklanır.

Türk dünyasında şarap anlamında kullanılan özgün Türkçe sözcük. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk yapıtında çagır biçiminde geçer ve “şarap, şıra” biçiminde açıklanır. “Bu sözcük birbirine karşıt iki anlamı karşılar” dendikten sonra, bir yandan meşrubat, öte yandan alkollü içki anlamlarına geldiği vurgulanır. Sözcük tatlı sarhoşluğu anlatan çakırkeyif deyimiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.