Günün Bilgisi – Çakır

BAK Etiketler: , , , - , 14:27 Gönderen: Editör

arap-nasil-yapilir

Türk dünyasında şarap anlamında kullanılan özgün Türkçe sözcük. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk yapıtında çagır biçiminde geçer ve “şarap, şıra” biçiminde açıklanır. “Bu sözcük birbirine karşıt iki anlamı karşılar” dendikten sonra, bir yandan meşrubat, öte yandan alkollü içki anlamlarına geldiği vurgulanır. Sözcük tatlı sarhoşluğu anlatan çakırkeyif deyimiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

Yazarın diğer yazıları