“Monograf” geliyor…

okuma süresi 3 dakika
Cemal Süreya, "Dergiler edebiyatın laboratuvarıdır" demişti. Halen iyi dergilerin çıkması da, bu manada laboratuvarın kıymetine kıymet katıyor. Yenileri de geliyor. Bu da insana, en hafif tabirle, ümit veriyor. Yayın kurulunda büyükkeyif yazarlarından Melek Aydoğan ve Hazel Melek Akdik'in de bulunduğu "Monograf", bir çıkış bildirgesi ve çağrılarla hayatımıza girdi.

Cemal Süreya, “Dergiler edebiyatın laboratuvarıdır” demişti. Halen iyi dergilerin çıkması da, bu manada laboratuvarın kıymetine kıymet katıyor. Yenileri de geliyor. Bu da insana, en hafif tabirle, ümit veriyor. Yayın kurulunda büyükkeyif yazarlarından Melek Aydoğan ve Hazel Melek Akdik’in de bulunduğu “Monograf”, bir çıkış bildirgesi ve çağrılarla hayatımıza girdi. Şimdiden heyecanla beklediğimiz “Monograf”ın çıkış bildirgesi ve çağrıları şu şekilde:

Yeni Bir “Edebiyat Eleştirisi” Dergisi Okurla Buluşmaya Hazırlanıyor: Monograf

Monograf, Türkiye’de edebiyatı ilgilendiren konuların bilimsel çerçevede tartışılacağı ve edebiyatın disiplinlerarası yöntemlerle okunabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyor. Derginin yayıncılık anlayışı analitik düşünceden yola çıkan, özgür ve özgün fikirlere dayalı eleştirel araştırmalara yer verme amacını taşıyor. Edebiyat tarihlerinin kanonik dayatmaları, edebiyatın uluslaşma kalıbına sokulması ve alanda yer etmiş klişe okumalar, edebiyat eleştirisinin bu olumsuzlukları aşmasını gerekli kılıyor. Monograf bu doğrultuda, edebiyat üzerine düşünen insanları; alan, konum ve kimlik ayrımı yapmadan bir araya getirip sorular sormaya çağırıyor.

Yılda üç sayı olmak üzere dört ayda bir (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) yayımlanacak olan Monograf, hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir e-dergidir. Türkçenin yanı sıra İngilizce yazılara da açık olan derginin her sayısında önceden belirlenmiş bir konu merkeze alınacak, bunun yanı sıra röportaj, açık oturum, yayın (kitap/makale/sempozyum…) değerlendirme ve çeviri-yazılara yer verilecektir. Odaklanılacak konunun çağrısı bir önceki sayıda yapılacak ve gelen yazılar hakemler tarafından değerlendirilecektir. Dergi, internetten okunabileceği gibi basılı hâlde yayımlanarak da okurun ilgisine sunulacaktır.

Monograf’a görüş ve önerileriyle katkı sunacak olan danışma kurulu edebiyat, tarih ve sosyoloji gibi alanlardaki çalışmalarıyla tanınan akademisyenlerden oluşuyor: Nazan Aksoy, Murat Belge, Besim F. Dellaloğlu, Rita Felski, Sibel Irzık, Selim Sırrı Kuru, Mahmut Mutman, Oktay Özel, Jale Parla ve Nuran Tezcan.

İlk Dosya Konusu: Edebiyat ve İktidar

Monograf, ilk sayısında edebiyat ve iktidar ilişkisini, siyasi gücün ötesinde, tarih boyunca etkileşim içine giren kültürlerin, toplumsal hayata yön veren inanç sistemlerinin, düşünce hareketlerinin etkileri üzerinden değerlendirmeyi amaçlıyor. Böylece, edebiyatın dinamiklerine yön veren ve edebiyata meşruiyet kazandıran edebî türlerin, akımların, kişilerin ve yayınevlerinin iktidarını tartışmaya açıyor.

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer sorularla edebiyat ve iktidar ilişkisine ayırdığı ilk sayısı için özgür ve özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 15 Ekim 2013 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

– Siyasi iktidarla edebiyat ilişkisi ideolojiler üzerinden ne şekilde kavramsallaştırılabilir?

– İktidarın edebiyat tarihi yazıcılığındaki rolü hangi yönleriyle değerlendirilebilir?

– Osmanlı tezkireciliğinde kanonun inşasında hâmîliğin, mekânın, zamanın ve dilin nasıl bir etkisi vardır?

– Tanzimat’tan günümüze modern edebiyatta kanon hangi biçimlerde kurgulanmıştır?

– Merkez-taşra karşıtlığı üzerinden halk edebiyatındaki iktidar algısı nasıl yorumlanabilir?

– Dönemsel olarak şiir, öykü, roman ve tiyatronun öne çıkışı bir edebî türün iktidarı olarak görülebilir mi?

– Toplumsal cinsiyet çalışmalarının iktidar bağlamında edebiyat eleştirisine katkıları nelerdir?

– İkinci Yeni şiirinin Türkçe şiir içinde meşruiyet kaynağı olduğundan söz edilebilir mi?

– Yayınevleri ve dergiler, edebiyat piyasasını ve yazar pratiğini hangi ölçüde etkilemektedir?

– Eleştirmenlerin iktidarı, edebiyat üretimi/tüketimi açısından nasıl okunabilir?

Ayrıntılı bilgi için Monograf’ın resmi web sitesi: http://www.monografjournal.com/

Derginin twitter ve facebook adresleri: https://twitter.com/monografjournal

https://www.facebook.com/journalmonograf

About The Author

Diğer yazılar

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.