Günün Bilgisi – Çanakkale Kanyak Fabrikası

OKU Etiketler: , , , - , 17:16 Gönderen: Editör

canakkale

Tekel tarafından 1962’de kanyaklık şarap üretmek üzere işletmeye açılan ve 2007’de kanyak fabrikası iken faaliyetine son verilen tesis. Tekel’in 1930’larda kanyak yapmak amacıyla başlattığı çalışmalar sonunda Çanakkale yöresinin karasakız üzümünün en uygun kanyaklık üzüm olduğuna karar verilmişti. 1940’lardan itibaren karasakız üzümünden Tekirdağ’da yapılan şarap Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nda kanyak haline getiriliyordu. Yerli kanyak piyasada ciddi bir talebe ulaşınca, 1962’de Çanakkale’de 1,5 milyon litre kapasiteli bir kanyaklık şarap tesisi kuruldu. 1986’da şarap imalat kapasitesi 4,4 milyon litreye çıkarıldı ve şarabın yerinde distile edilmesi amacıyla işletmeye imbikler kurularak yıllık 1,4 milyon litre kanyak distilatı üretim kapasitesine ulaşıldı. 1993’ten itibaren yapılan eklemeler sonucu fabrika 1997’de kanyak üretiminin tümünü yapacak hale getirildi.
Tekel’in özelleştirilmesini müteakip, 2007’de Çanakkale Kanyak Fabrikası kapatılarak
kanyak üretimine son verildi.

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

Yazarın diğer yazıları