Günün Bilgisi – Etiket

okuma süresi 2 dakika
Alkollü içkinin kategorisi, alkol derecesi, iç ambalaj hacmi, markası, üretici veya ithalatçısının adı gibi mevzuatın zorunlu kıldığı bilgiler ile üreticisinin tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla eklemeyi uygun gördüğü diğer bilgilerin ve görsel çalışmanın yer aldığı ortam.

Alkollü içkinin kategorisi, alkol derecesi, iç ambalaj hacmi, markası, üretici veya ithalatçısının adı gibi mevzuatın zorunlu kıldığı bilgiler ile üreticisinin tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla eklemeyi uygun gördüğü diğer bilgilerin ve görsel çalışmanın yer aldığı ortam. Alkollü içkilerin etiketi genellikle kağıt malzeme üzerine baskı tekniğiyle hazırlanır. Seyrek olarak plastik malzeme üzerine baskı veya şişe yüzeyine baskı gibi uygulamalar da vardır. İçki ticaretini düzenleyen mevzuatta, ürünler arasında haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından, etiket bilgileri büyük önem arzetmektedir. Ülkemizde içki etiketlerinde; kategori adı, alkol derecesi, iç ambalaj hacmi, içkinin temel girdileri ve karakteristik özelliklerini ifade eden bilgiler, üretici veya ithalatçı adı, üretildiği ve ambalajlandığı ülke farklı ise ayrı ayrı isimleri ve üretici firmanın kalite güvenliği kayıtlarına dönülmesini sağlayacak şekilde parti veya seri numarasının yer alması gerekir.

Rakı etiketinde kullanılabilecek teknik terimler konusunda da sıkı kurallar bulunmaktadır:

• Yaş üzüm rakısı tanımı, üretiminde %100 suma kullanılmış ve sumanın tamamı yaş üzümden elde edilmiş ise kullanılabilir.

• Sultaniye rakısı gibi üzüm çeşidinin belirtilebilmesi için, sumanın tamamının o cins üzümden elde edilmiş olması gerekir.

• Üretiminde tarımsal etil alkol kullanılmışsa, etiketinde imbik yüklemesindeki oran belirtilebilir.

• Etil alkolün kökeni etikette belirtilmiş ise, tamamı aynı hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

• Tarımsal girdilerden biri veya birkaçının coğrafi bölgesi belirtilmiş ise, tamamı belirtilen bölgeden olmalıdır.

• Distilasyon tekrar sayısı belirtilmiş ise, bu sayının suma eldesine ait birinci veya rakı eldesine ait ikinci distilasyondan hangisine ait olduğu açıklanmalıdır.

• Sınırlı sayıda üretim yapıldığı belirtiliyorsa, ürünün parti içinden kaçıncısı olduğu ve sınırlı sayıda üretilme nedeni açıklanmalıdır.

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.