Günün bilgisi: “Hanende”

BAK Etiketler: , , , - , 11:30 Gönderen: Editör

HANENDE-  -HARICTEN SARKI ISTEMEK GAZINOCA YASAKTIR

Şarkı ve gazel söylemeyi meslek edinmiş kimse, ses sanatçısı. Muganni (erkek) ve muganniye (kadın) de aynı anlamdadır. Fasıllarda genellikle dört hanende bulunur, bunlardan biri serhanende (baş şarkıcı, yönetici) olarak görevlendirilirdi. 18. yüzyıl bestecilerinden Zaharya, ses sanatçısı olduğu için Hanende Zaharya diye de anılır. Sabahattin Ali’nin “Hanende Melek” adlı öyküsü, taşrada akşamları içki içilen bir kahvede şarkı söyleyen sesi ve yüzü gösterişsiz bir kadıncağızı anlatırken, müzik zevkinin yerini kadın açlığının alışını da vurgular.

Yazarın diğer yazıları