Günün bilgisi: “Hanende”

okuma süresi 1 dakika
Sabahattin Ali’nin "Hanende Melek" adlı öyküsü, taşrada akşamları içki içilen bir kahvede şarkı söyleyen sesi ve yüzü gösterişsiz bir kadıncağızı anlatırken, müzik zevkinin yerini kadın açlığının alışını da vurgular.

Şarkı ve gazel söylemeyi meslek edinmiş kimse, ses sanatçısı. Muganni (erkek) ve muganniye (kadın) de aynı anlamdadır. Fasıllarda genellikle dört hanende bulunur, bunlardan biri serhanende (baş şarkıcı, yönetici) olarak görevlendirilirdi. 18. yüzyıl bestecilerinden Zaharya, ses sanatçısı olduğu için Hanende Zaharya diye de anılır. Sabahattin Ali’nin “Hanende Melek” adlı öyküsü, taşrada akşamları içki içilen bir kahvede şarkı söyleyen sesi ve yüzü gösterişsiz bir kadıncağızı anlatırken, müzik zevkinin yerini kadın açlığının alışını da vurgular.

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.