Günün Bilgisi – Zibib Türki

okuma süresi 1 dakika
1930’larda İnhisar İdaresi’nin [Tekel] Mısır’a ihraç etmek üzere oluşturduğu rakı markası. Kurum tarafından üretilen Aliyül Âlâ Arakı Türki Hususi marka rakının Mısır’a ihraç edilen ilk Türk rakısı olduğunu bilinir.

1930’larda İnhisar İdaresi’nin [Tekel] Mısır’a ihraç etmek üzere oluşturduğu rakı markası. Kurum tarafından üretilen Aliyül Âlâ Arakı Türki Hususi marka rakının Mısır’a ihraç edilen ilk Türk rakısı olduğunu bilinir. Kurum sonraları Arap pazarına Zibib Türki adlı bir başka marka daha çıkarmıştır. Arap ülkelerinde bir arak türü olarak bilinen, ama hurma yerine kuru üzümden çekilen ve rakı gibi anason ihtiva eden zibib [Arapçada kuru üzüm] adının tercih edilmesi ilginçtir. Arapça ve Fransızcanın bir arada kullanıldığı etikette ayrıca özel imalat ibaresi de yer alır. Zibib Türki’nin bu sunumu, İnhisar İdaresi’nin Arap pazarına girmekte ısrarlı olduğunu düşündürür. Çünkü, 9 Nisan 1930 tarihli Vakit gazetesinde yer alan habere göre Araki Türki markasının Mısır serüveni sorunlu başlamıştır. Yollanan “12000 kilo aliyül âlâ rakı” alıcı bulamadığı için İskenderiye gümrüğünde takılmış, ardiye ve sigorta ücretlerinin gün geçtikçe biriktiğinin bildirmesi üzerine İnhisar İdaresi malı yerel tüccarlara zararına satmıştır. Mısır, Lübnan, Suriye gibi Arap ülkeleri sonraki dönemlerde Türkiye’nin en çok rakı ihraç ettiği ülkeler arasında ilk sıraları almıştır.

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.